за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

Сертификат

     “Аерационни системи” ООД притежава международен Сертификат за качество съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2000 от декември 2002 (сертификационен №Q021209).
През май 2009 е направена ресертификация и преход към EN ISO 9001:2008.
Сертификата е издаден от Moody internatonal.Патенти

Мембранният дифузор е патентован с:
Патент № 294/20.08.1999 г. – мембранен дифузор ДМ-320


Патент № 1226 / 27.11.2009 г. – мембранен дифузор ДМ-320А