за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

КАЧЕСТВА НА МЕМБРАННИЯ ДИФУЗОР ДМ - 320А

 • Мембраната е изработена от ЕПДМ по специална рецепта, която осигурява:
  • Дълъг експлоатационен период.
  • Необходимата твърдост и еластичност.
  • Съпротивление срещу раздиране.
  • Устойчивост срещу масла.
 • Мембраната лежи върху носещ диск от полипропилен, който е оребрен с оглед осигуряване на по-голяма носимоспособност.
 • Мембраната се притиска към носещия диск с помощта на обръч от неръждаема стомана. Това предотратяване пропускането на въздух по периферията на мембраната.
 • Мембраната има многобройни малки процепи, през които въздухът излиза на фини мехурчета. При спиране подаването на въздух, процепите се затварят и не позволяват навлизането на отпадъчна вода под мембраната.
 • Мембранният дифузор ДМ-320А притежава обратна клапа, която недопуска постъпването във въздухоразпределителната мрежа на евентуално проникнала през процепите вода. Обратната клапа е оформена като удебеляване на мембраната в долната й централната част.
 • Мембранният дифузор има външен диаметър 320мм и ефективен диаметър 285мм.   

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕМБРАННИЯ ДИФУЗОР ДМ-320А

Производителност на дифузора

1 - 10 m3/h

Плътност на дифузорите

0,5 – 3 бр/m2 (max 5 бр/m2)

Окислителна способност

14 – 28 gО2/m3.m (стандартни условия*)

Използваемост на О2

21 - 39% при 4,20 m. потапяне (стандартни условия*)

Загуби на напор

10-40 cm в.ст. според производителността

Ефективност на аерация

3,0 – 6,7 kgО2/ kWh

* - атм. налягане 1013 hPa и T +10oCЕЛЕМЕНТИ НА АЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 • Въздухоразпределителна мрежа, изградена от дебелостенни PVC тръби, които се съединяват помежду си чрез муфени връзки. Тези връзки поемат измененията в дължините на тръбите вследствие на температурните колебания.
 • Регулируеми стойки от пластмаса и скоби от неръждаема стомана, посредством които тръбите от въздухоразпределителната мрежа се хоризонтират и укрепват към дъното на биобасейна.
 • Щуцери със седловидна част, върху които се навиват дифузорите. Щуцерите се укрепват върху въздухоразпределителната мрежа със скоби от неръждаема стомана.
 • Продухваща система, за отстраняване на кондензната вода образувала се във въздухоразпределителната мрежа.

 

ПРЕДИМСТВА НА АЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ С ДМ-320A:

Оптимален размер на въздушните мехурчета
Получените фини мехурчета са с оптимални размери вследствие подходящо избраната големина на процепите. Въздушните мехурчета не са екстра фини - при които коефициента α, който определя съотношението между дифузията на кислорода в отпадъчна и чиста вода е сравнително нисък, нито са големи - при които специфичната повърхност на контакт е малка. Разстоянието между дифузорите се избира такова, че въздушните мехурчета да се движат равномерно към водната повърхност без да коалесцират.

Висока използваемост на кислорода в отпадъчната вода
Окислителната способност в отпадъчна вода се определя от тази в чиста вода и от няколко корекционни коефициента. Най - значимия от тях е коефициентът α. Практическият ни опит дава основане да приемем, че дифузорите ДМ-320A работят при сравнително висок коефициент α, което определя висока изпозваемостта на кислорода в отпадъчната вода. Тази използваемост е сравнима с използваемостта при дифузорите създаващи екстра фини мехурчета, поради пo-ниския им коефициент α, независимо от по-добрата им окислителна способност в чиста вода.

Ниска консумация на електроенергия
Ефективността на аерация в стандартни условия варира от 3,0 до 6,7 kg О2/ kWh, в зависимост от техническите характеристики на въздуходувката и производителността на дифузорите ДМ-320А.

Дълъг експлоатационен срок
Дифузорите са корозионно устойчиви и притежават дълъг период на експлоатация – от 10 до 12 години за мембраните и 20 години за останалите съставни елементи.

Лесен и бърз монтаж
Времето за монтаж се съкращава поради това, че част от съставните елементи се сглобяват предварително.

По-ниски капиталовложения
В сравнение с дифузори с подобни технически характеристики, дифузорите ДМ-320A изискват по-ниски капиталовложения.