за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

     ПСОВ на гр. Габрово

     Станцията пречиства отпадъчни води със замърсеност съответстваща на 94 000 е.ж. Съществуващата аерационна система от надупчени тръби е подменена с аерационна система с мембранни дифузори ДМ-320.

Общ брой на дифузорите: 1520 бр.;
Гъстота на дифузорите: 1,14 - 1,52 бр./m2;
Производителност на дифузор: средно 3,64 Nm3/h

 
   
 


 

<< назад