за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

     ПСОВ на “АСТИКА” АД, гр. Хасково

     Мембранните дифузори ДМ-320 са инсталирани в усреднителя, където постъпващите води се усредняват по количество и състав.

Брой на дифузорите в усреднителя: 400 бр.;
Зонирано разположение на дифузорите;
Производителност на дифузор: 2,50 Nm3/h

 
   
 

<< назад