за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

     ПСОВ на гр. Хасково

     Станцията пречиства отпадъчни води със замърсеност съответстваща на 98 700 е.ж.
     Изграждането на аерационната система е финансирано по ИСПА и е в резултат на спечелен конкурс с международно участие.
     Аерационната система на биобасейните, които са с конструкционно оформление тип “Карусел”, е с мембранни дифузори ДМ-320А.

Общ брой на дифузорите: 1872 бр.;
Гъстота на дифузорите: 0.85 бр./m2;
Производителност на дифузор: средно 4,87 Nm3/h

 
   


 

<< назад