за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

     ПСОВ на гр. Казанлък

     Станцията пречиства отпадъчните води на 194 620 е.ж. В първоначалният проект на станцията се предвиждаше аерационна система с надупчени тръби. Впоследствие проекта за аерационната система е преработен.
     В новия проект бяха заложени мембранни дифузори ДМ-320. Това даде възможност да се постигне значителна икономия на електроенергия възлизаща на 2,8 милионa KWh годишно.

Общ брой на дифузорите: 5616 бр.;
Гъстота на дифузорите: 1,15 - 1,79 бр./m2;
Производителност на дифузор: средно 3,56 Nm3/h

 
   
 

Референция от ПСОВ на гр. Казанлък

„...реконструираната аерационна система с мембранни дифузори ДМ-320 на биобасейните на ПСОВ - гр. Казанлък работи нормално и изпълнява напълно предназначението си. При това внесеното количество кислород надвишава предвиденото по проект”

С благодарност, инж. Петър Захариев
Началник ВиК, община Казанлък


 

<< назад