за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

     ПСОВ на “БИОВЕТ” АД, гр. Пещера

     В пречиствателната станция се пречистват отпадъчните води на завода за антибиотици “БИОВЕТ” АД. Отпадъчните води са със замърсеност съответсваща на 94 000 е.ж.
     Преди реконструкцията аерационната система в биобасейна е била от надупчени тръби. Те имат ниска използваемост на кислорода, което обуславя голям разход на въздух и електроенергия.
     Аерационната система е подменена с мембранни дифузори ДМ-320, които осигуряват висок процент на използваемост на кислорода. Това води до икономия на електроенергия от 2,1 милиона KWh годишно.

Общ брой на дифузорите I етап: 1800 бр.;
Общ брой на дифузорите II етап: 1800 бр.;
Гъстота на дифузорите: 1,56 бр./m2;
Производителност на дифузор: 4,00 Nm3/h

 
   
 


 

Референция от ПСОВ на “БИОВЕТ” АД, гр. Пещера

„...реконструираната аерационна система на биобасейните I-ва степен с мембранни дифузори ДМ-320 работи нормално и изпълнява напълно предназначенито си.“

С благодарност, Ангел Желязков и инж. Иван Батаклиев;
Изпълнителни директори на „БИОВЕТ” АД, гр. Пещера
инж. Стайко Стайков - Р-л направление „Екология”


 

<< назад