за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

     ПСОВ на гр. Троян

     Станцията пречиства отпадъчните води на 72 000 е.ж. Дифузорите ДМ-320 бяха използвани в аерираният пясъко-задържател.

Брой на дифузорите: 230 бр.;
Зонирано разположение на дифузорите;
Производителност на дифузорите: 2.60, 4.60 и 5.00 Nm3/h

 
   


 
 

Референция от ПСОВ на гр. Троян

“В отговор на Вашето запитване Ви уведомявам, че изградената през 2005г. аерационна система с мембранни дифузори ДМ-320 на пречиствателната станция за отпадъчните води на гр. Троян, работи нормално в съответствие с предвидените в проекта параметри и изпълнява напълно предназначението си.”

С благодарност, инж. Гечев
Управител на ВиК “Стенето” ЕООД, гр. Троян


 

<< назад