за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

  • Производство на мембранни дуфузори ДМ-320A;
  • Технологично оразмеряване и работни чертежи на аерационната система;
  • Доставка на всички съставни елементи на аерационната система на обекта;
  • Монтаж на аерационната система;
  • Технически и авторски контрол при изграждане на аерационната система;
  • Технологични изпитания и въвеждане на аерационната система в експлоатация;
  • Изготвяне на Инструкция за Eксплоатация на аерационната система;
  • Гаранционно обслужване и сервиз;