за нас   |    дейност   |    продукти   |    обекти   |    сертификати   |    контакти

English

     “Аерационни системи” ООД е единствената фирма, която произвежда и предлага български аерационни системи на пречиствателни станции за отпадъчни води. Фирмата произвежда мембранни дуфузори за въздух с търговска марка ДМ-320А, а също така проектира и изгражда до ключ аерационни системи с тях. Фирмата притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2008 и патент за мембранния дифузор.

     Наши клиенти са ВиК дружества от цялата страна, промишлени предприятия и риборазвъдни стопанства. Изградени от нас аерационни системи работят вече повече от 15 години. „Аерационни системи” ООД е лоялен партньор и изпълнява поетите задължения от проектиране и пускане в експлоатация до гаранционно обслужване и сервиз.